آخرین مطالب

گزارشی از نمایشگاه هفته پژوهش در دانشگاه سیستان و بلوچستان

گزارشی از نمایشگاه هفته پژوهش در دانشگاه سیستان و بلوچستان

صبح روز شنبه، چهارم آذرماه، نمایشگاهی از دستاورد های پژوهشی و نوآوری های ادارات و نهاد های مختلف در دانشگاه سیستان و بلوچستان تشکیل شد و مورد بازدید جمع زیادی از دانشجویان، اساتید ،شاغلین در دانشگاه و دیگر مردم قرار گرفت. دانش آموزان دوره های مختلف هم از بازدید کنندگان […]

تاریخ پیش رو

تاریخ پیش رو

گاهی برای درک این نکته که چرا در وضعیت کنونی قرار داریم، نیاز است به گذشته نگاهی داشته باشیم. گذشته نه برای حسرت خوردن است و نه برای فخر فروختن، که خوب می دانیم آن چه رفت و آن چه گذشت دیگر رفته است. نه حسرت خوردن چیزی را به […]

نشانی :زاهدان-خیابان شهید بهشتی -بهشتی ۵-تقاطع حیدریان-شماره۹۱

نشانی الکترونیک : sfplz1385@yahoo.com  

تلفن :۳۳۲۶۴۳۸۱-۹۳۶۹۴۵۳۹۱۱